- رومشکان نیوز - http://r-news.ir -

کیفیت نامطلوب آرد در شهرستان رومشکان. مقصر اصلی کیست؟

نان یکی از مهم ترین غذای مصرفی در بین خانواده ها و از اصلی ترین هرم غذایی افراد و بخش جدایی ناپذیر سفره های ایرانی محسوب می شود. که متاسفانه در شهرستان رومشکان کیفیت مناسبی ندارند و مردم به اجبار باید نان بی کیفیت مصرف کنند و پایگاه اطلاع رسانی ویزنهار برآن شدیم که بفهمیم مشکل بی کیفیتی پخت نان شهرستان رومشکان از کجاست ؟

1

بسیاری از مردم شهرستان رومشکان از کیفیت پایین نان گلایه دارند و بیشتر آن ها از بین علل مختلف بروز این مشکل اعم از خمیر مایه، آرد، تنور، نحوه پخت و پز و ….علت اصلی این مشکل را از کیفیت پایین گندم و آرد می دانند. نانوایی هایی که آرد یارانه ای استفاده می کنند انتخاب دیگری ندارند وباید آردی که متصدی توزیع به خبازان میدهد استفاده نمایند و و باعث شده که نانی که بر رو سفره های مردم میرود کیفیت نداشته باشد. کیفیت آردی که کارخانه های آرد استان به نانوایی های شهرستان رومشکان وبه نانوایی های غیرآزادپز می دهد پایین است که به افت کیفیت نان منجر می شود .

2

چند تن از صاحبان نانوایی در رابطه با بی کیفیتی آرد نیز گفتند: متاسفانه آرد سهمیه نانوایان از یکی از شهرستان های همجوار تامین می شود که هیچ گونه کیفیتی ندارد و مایلند که هزینه بیشتری را بابت هر کیسه آرد پرداخت کنند تا آرد با کیفیت در اختیار آنان قرار داده شود. آن ها می گویند: آرد وارد شده مورد نیاز نانوایان از یکی از شهرستان های همجوار کیفیت خوبی ندارد به همین علت نان تولیدی اغلب نانوایان این شهر مطلوب نیست؛ باید تازه مصرف کرد و در غیر این صورت بیشتر آن تبدیل به ضایعات می شود

3

یکی متصدی نانوایی بیان داشتند:متاسفانه مردم رومشکان بدترین آرد را در سطح استان برای پخت نانشان استفاده می کنند.و متاسفانه بهترین آرد با کیفیت نصیب شهرستان های دیگرمی شود که نوعی اجحاف به شهرستان رومشکان است.. انتظار می رود فرماندار شهرستان رومشکان از طریق اداره صنعت معدن تجارت و اتحادیه خبازی ها نسبت به ارتقا کیفیت آرد ونان رومشکان اقدام کنند تا مردم حداقل بتوانند از نان با کیفیت استفاده کنند.

 

علی اصغر سوری